ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2011

As every cat owner knows, nobody owns a cat.....!

ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬರಹಗಾರ 'ಎಲ್ಲೆನ್ ಪೆರಿ ಬರ್ಕ್ಲಿ'ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಲುಗಳಿವು. ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರತು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಬೆಕ್ಕು ಬಹಳ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಜಂತು! ಸಟಕ್ಕನೆ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಬೇಕೆನಿಸುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಹೀಗೆ ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ